HENRIK NYGAARD NORDAHL

Billedkunst

Parsons School of Design, New York City

Henrik er en allsidig kunstner som arbeider innen flere sjangre. Etter endt bachelorgrad innen grafisk design og illustrasjon fra Kunsthøyskolen i Oslo, tar han nå en master i «Fine Arts» ved Parsons School of Design i New York. I sin kunst, undersøker han virkningen av naturlige prosesser på industrielle gjenstander og materialer. Kunstverket gjenspeiler de hverdagslige objektenes historie, og isenesetter dem i en ny kontekst. Hvert objekt er unikt, og det er nettopp de unike materielle egenskapene til hver gjenstand som styrer kunstneres valg av metode og teknikk. Transformasjonen og manipuleringen av materialene er ment å endre betrakterens forhold og kjennskap til det hverdagslige og banale.


Utgangspunktet for verkene i Heavy Metal var et besøk i et nedbrent og forlatt gruveanlegg på Senja i 2017. De finmaskede kobber- og ståldukene som kunstneren har benyttet som lerret ble tidligere brukt til å filtrere og sile grafitt til fint støv. Over tid har disse dukene ligget sammenrullet, under skrot og rester fra de nedbrente husene, og blitt utsatt for naturens elementer. Dette har gjort at dukene har rustet og oksidert, og har etterlatt mønstre og teksturer over tid. Inspirert av prosessene dukene har vært utsatt for gjennom flere år, har Henrik dedikert Heavy Metal til lerretet og grafitten – to sentrale elementer i skapelsen av ethvert tradisjonelt kunstverk. Med dette prosjektet befinner Henrik seg altså i krysningspunktet mellom det tradisjonelle og det eksperimentelle i sitt eget kunstnerskap.

Ansa Juvenarte Blobb2.png
PORTRETT Henrik Nygaard Nordahl.jpg
MELTED METAL I., Stretched steel canvas, melted tin, dremel tool, aluminium tape, blow-tor

Henrik Nygaard Nordahl , MELTED METAL I., 2021, Stretched steel canvas, melted tin, dremel tool, aluminum tape, blow-torch, 190 x 160 cm.

BURNED METAL I., Stretched copper canvas, blow-torch, melted tin, dremel tool, copper tape

Henrik Nygaard Nordahl , BURNED METAL I., 2021, Stretched copper canvas, blow-torch, melted tin, dremel tool, copper tape, 190 x 160 cm.

MELTED METAL II., Stretched copper and steel canvas, melted tin, copper and aluminium tape
Exhibition room - underground garage on Carl Berners plass copie.jpg

Exhibition room – underground garage on Carl Berners plass, Oslo Norway.

Henrik Nygaard Nordahl, MELTED METAL II., 2021, Stretched copper and steel canvas, melted tin, copper and aluminium tape, 190 x 160 cm.

Ansa Juvenarte Forsidebilde-Linkedin_edited.jpg