IRENE MIDTTUN

Fotografi

Royal Academy of Arts, Haag Nederland

Irene har et klart minne om at hun lånte kameraet til faren sin. Hun ble øyeblikkelig fascinert over hvordan kameralinsen gav henne en ny måte å se på. Alltid innen rekkevidde, er fotografiet, med sitt spontane og umiddelbare forhold til virkeligheten, et verktøy som fyller et konstant behov for å skape. Irenes bilder formidler det nære – eget følelsesliv og relasjoner –, samtidig som de forsøker å reflektere større spørsmål rundt tiden vi lever i. Med en ren, enkel og nøktern stil, har Irene en dokumentarisk tilnærming til fotografiet. Det er i konfrontasjon med andre levemåter og tankesett at hun trives best bak kameralinsen.

Med utgangspunkt i en anonym spørreundersøkelse der det ble spurt om «hva et ritual er for deg?», bygger serien Is Touch a Ritual in Itself? både på mangfoldet av tolkninger som kom frem gjennom besvarelsene, men også på kunstnerens egen forståelse av spørsmålet. Irene undersøker her om noe så menneskelig som berøring har blitt mangelvare i samfunnet. Kanskje har berøring – denne enkle og banale gesten – blitt så sjelden etter at Covid-pandemien satte fart, at det når samfunnet en gang åpnes igjen vil oppleves som et gammelt og glemt ritual?

Ansa Juvenarte Blobb4.png
Irene Midttun.jpg

Irene Midttun, Is Touch a Ritual Itself? (serie), 2021.

Photography2_I.Midttun_1.jpg
Photography2_I.Midttun_3.jpg
DSCF2422.JPG
Photography2_I.Midttun_2.jpg
Ansa Juvenarte Forsidebilde-Linkedin_edited.jpg