PÅL REES

Video

Akademie der Bildenden Künste, Wien Østerrike

Ansa Juvenarte Blobb2.png

Etter å ha gått på Prosjektskolen i Oslo, der video og performance-kunst stod i fokus, studerer Pål i dag på Akademie der Bildende Künste i Wien. Selv om studielandet ikke lenger er det samme, er video imidlertid fortsatt en viktig del av Påls praksis. Med en spesiell sans for absurditet, humor og høyt tempo, ønsker han å ta opp store temaer på en måte som underholder og engasjerer seeren.

Med Legend of the Dragon Tears ønsker Pål å vise at verden kan forstås ulikt avhengig av øyet som ser. Ved hjelp av en selvskapt legende, som fortelles to ganger med ulikt innhold, men med samme oppbygging, protagonist og tittel, forsøker kunstneren å si noe om hvordan virkelighetsforståelsen vår i bunn og grunn bare er en oppkonstruert fortelling. Legend of the Dragon Tears er sådan en kritikk av begrepet om objektiv sannhet.

PORTRETT Pål Rees.png

Pål Rees, Legend of the Dragon Tears, 2021.

Ansa Juvenarte Forsidebilde-Linkedin_edited.jpg