TOBIAS PFEIL

Komposisjon og installasjon

Hochschule für Musik und Theater, Hamburg, Tyskland

Ansa Juvenarte Blobb3.png

Tobias Pfeil startet sin karriere som musiker i frijazz- og punkmiljøet i København, men har siden 2013 orientert seg mot komposisjon, digital kunst og teater. Kunsten hans tar som regel opp eksistensielle temaer i vår samtid, med forankring i historie, spekulativ filosofi og antropologi. I sitt seneste stykke Simulation 1, som urfremføres i Lisboa i januar 2022, kombinerer han klassisk perkusjon med 3D-animasjoner, UV-lys og "usynlige" utøvere i svarte heldrakter. Øvrige verker undersøker temaer som Mennesket og kunstig intelligens, Renessanse-idealer og fornyelse, økosystemet, naturlig mangfold, miljø, identitet og annerledeshet i kunst, natur og politikk.

 

Lied für Ghost er en installasjon hvor publikum kan bevege seg fritt i møte med en automatisert karakter: spøkelset («Ghost»). Satt i en spekulativ, posthuman setting, representerer spøkelset en fremtidsvisjon uten mennesker, hvor automatisert kunstig intelligens lever i samspill med naturen. Spøkelset konfronterer oss sådan med vår oppfatning av identitet, og søker å utfordre ved å koble menneskelige egenskaper som sjel, ego, kjærlighet, håp og tro til et ikke-menneskelig eller ikke-biologisk vesen. Samtidig konfronterer spøkelset oss med vår egen oppfatning av fri vilje, med våre etiske valg med tanke på miljø og teknologi, og prøver å skape en emosjonell relasjon til oss.

PORTRETT Tobias Pfeil.jpg

Tobias Pfeil, Lied für Ghost, 2021.

Ansa Juvenarte Forsidebilde-Linkedin_edited.jpg