top of page
Juvenarte Banner.png
Idunn Feyling

ANSA JUVENARTE

Vinnere av ANSA Juvenarte 2023

Vi tok en prat med komponist Anna Berg og produktdesigner Idunn Feyling om utenlandsstudier, inspirasjon, og drømmer for fremtiden.

Blob oransje.png
Blob gul.png
Juvenarte
Blob blå.png

Velkommen til Juvenarte! Juvenarte er ANSAs årlige mønstring og unike, digitale utstillingsplattform for norske kunstfag- og designstudenter som tar eller har tatt hele eller deler av sin utdanning i utlandet.

 

ANSAs ambisjon med Juvenarte er å skape et sosialt og profesjonelt felleskap for norske studenter innen utøvende kunstfag i utlandet. På den måten ønsker vi å rette søkelyset hjemme i Norge mot de skjulte talentene som befinner seg på ulike studiesteder i hele verden.

Vårt mål er at ANSA Juvenarte vil bidra til å gi dere – norske design- og kunstfagstudenter i utlandet – et løft, ikke bare gjennom prisutdeling og pengepremie, men også gjennom muligheten til å utstille verkene deres på en digital og varig plattform.

bottom of page