top of page

OM OSS

Ansa Juvenarte Blobb2.png

Studerer du eller har du studert kunstfag i utlandet? Da vil vi at akkurat du skal melde deg på til årets Juvenarte!

ANSA Juvenarte er en unik digital utstillingsplattform for norske kunstfag- og designstudenter som tar / har tatt hele eller deler av sin utdanning i utlandet. Juvenartes ambisjon er å skape et sosialt og profesjonelt felleskap for norske studenter innen utøvende kunstfag i utlandet. På den måten ønsker vi å sette søkelyset hjemme i Norge mot de fantastiske talentene som befinner seg på ulike studiesteder i hele verden.

Å komme tilbake til et norsk arbeidsmarked kan være tøft etter å ha studert utenlands. For kunststudenter, som er avhengige av å skaffe seg et nettverk i utlandet og hjemme, kan situasjonen være ekstra krevende. Vi ønsker å hjelpe kunststudentene på veien ved å tilby en utstillingsarena og møteplass der fantastisk kunst kan oppleves digitalt av et norsk publikum.​

HVEM KAN DELTA

Juvenarte tar imot bidrag fra alle kunstfelt: alt fra komposisjon, billedkunst, skulptur, design, arkitektur og film til fotografi og dans! Nytt av i år er at også utøvende klassiske dansere og musikere kan melde seg på!

De eneste kriteriene er:

  • at du sender oss arbeidet i et digitalt format. Arbeidet skal bedømmes og utstilles på en digital plattform.

  • at du er medlem av ANSA.

  • at kunstfag er ditt hovedstudieområde.

PRISUTDELING

Juvenarte arrangerer hvert år en digital prisutdeling, der følgende premier deles ut:

  • Førsteplass: 25 000,-

  • Andreplass: 5 000,-

Prisene deles ut av en kompetent fagjury bestående av etablerte kunstnere fra forskjellige kreative felt. Studenten som vinner førsteplassen, får også et eksklusivt intervju som vil deles på Juvenartes nettsider og sosiale medier.

Årets prisutdelig legges ut på våre nettsider fredag 25. februar 2022!

PROSJEKTLEDELSE

Årets Juvenarte ledes av Dina Dignæs Eikeland. Hun er selv utenlandsstudent, og tar en master i kulturarv- og museumsstudier ved universitetet Paris, Sorbonne. Tidligere har hun tatt en bachelorgrad i kunsthistorie ved universitet i Lyon, samt et årsstudium i fransk språk i Dijon.

 

Med førstehånds kjennskap til utfordringene studier i et fremmed land kan by på, ser Dina et enormt potensial i å utvide synligheten til norske kunstfagstudenter i utlandet. Hennes målsetting er å gjøre Juvenarte til en ettertraktet utstillingsplattform og et springbrett for talentfulle norske kunststudenter i utlandet.

Dina.jpg
Ansa Juvenarte Blobb3.png
Ansa Juvenarte Forsidebilde-Linkedin_edi
bottom of page