top of page

JURY

Ønsker du å få kunsten din vurdert av noen av Norges fremste kunstnere? Meld deg på ANSA Juvenarte innen 31.Desember 2022.

Ansa Juvenarte Blobb2.png

JURY 2023 ANNONSERES SNART

Ansa Juvenarte Blobb3.png
Ansa Juvenarte Blobb1.png
Ansa Juvenarte Blobb4.png

ANSA Juvenartes fagjury er satt sammen av etablerte norske kunstnere, alle med egen
utenlandserfaring. Deres studieopphold ute i den store verden gir dem et utmerket
utgangspunkt til å sette seg inn i hverdagen til våre deltagere.

Juryen skal representere et bredt utvalg av kreative fagfelt, og med det ha muligheten til å
bedømme årets deltagere på et faglig og objektivt grunnlag.

Dette skal juryen bedømme:

  • Kunstnerens originalitet.

  • Kunstnerens tekniske ferdigheter.

  • Kunstnerens evne til å formidle.

  • Kunstnerens utviklingspotensiale.


Årets jury vil annonseres fortløpende på våre nettsider og sosiale medier. Følg oss og hold
deg oppdatert!

Ansa Juvenarte Forsidebilde-Linkedin_edited.jpg
bottom of page