top of page

ADELE FINSRUD

Motedesign

Scandinavian Academy of Fashion Design, København

12 - PORTRETT Adele Finsrud.jpg

Om bidraget

Mitt navn er Adele Finsrud. Jeg har alltid vært opptatt av å skape noe og være kreativ, og fant til slutt klesdesign som min drømmekarriere. Jeg er nå i gang med mitt andre år av en Bachelor i klesdesign på Scandinavian Academy of Fashion Design i København. Jeg elsker håndværket bak et stykke tøy, og har i det siste eksperimentert med blant annet form, volum, og ønsket om å ta så miljøbevisste valg som mulig

Om bidraget
Mitt bidrag er et verk jeg utviklet til et skoleprosjekt, der oppgaven var å skape et galla-outfit med tematikk «Sleeping Beauties». Jeg ble fasinert av å se hvordan sovende kvinner lenge har vært en gjentagende inspirasjon i billedkunsten. Det slo meg at disse kvinnene blir brukt som et objekt, nesten som å stille opp frukt til et stilleben. Kvinnene ligger ofte livløse med øynene lukket, og blir påsatt en figurativ «munnkurv» når (den oftest mannlige) maleren kan fremstille kvinnen akkurat slik han ønsker. Dette førte meg videre til å undersøke hvordan seksuell objektivisering forekommer i samfunnet, bevisst eller ubevisst. Seksuell objektivisering vil si at man separerer kroppen/kroppsdeler fra helheten. Dette kan også føre til en selv- objektivisering, som oppstår når individet internaliserer en seksuell objektiviseringshendelse.


Mitt mål med dette verket er å fremstille hvordan kvinner ofte blir vurdert ut ifra hvorvidt man tilfredsstiller mannlige fantasier. For kvinnen kan dette bety at hun må leve opp til uoppnåelige standarder for å bli akseptert av samfunnet og seg selv. Mitt design utforsker hvordan objektivisering i ytterste konsekvens kan gi seg utslag i ens forvridde virkelighetsoppfatning av egen kropp. Jeg ønsker å sette spørsmål ved hva som vil anses for å være den perfekte kropp, og hvordan kvinner kan bli fremmedgjort gjennom seksuell objektivisering, som kan være så dypt forankret i oss alle

Screenshot 2024-02-07 at 21.37.06.png
Screenshot 2024-02-07 at 21.37.21.png
Screenshot 2024-02-07 at 21.37.37.png
Screenshot 2024-02-07 at 21.37.49.png
Supporting Art Students.png
bottom of page