top of page

AGNES ENGER GUTTORMSGAARD

Visuell Kommunikasjon (fine arts)

Ansa Juvenarte Blobb3.png

Konstfack – University of Arts, Crafts and Design, Stockholm Sverige

Om:

Agnes heter jeg! Jeg studerer Visuell Kommunikasjon (fine arts) ved Konstfack i Stockholm, Sverige. Jeg har en bachelor i design fra før, og brenner spesielt for tolkende illustrasjon og historiefortelling. Mye av min kunstneriske praksis handler om å skape bilder som kan leses. Jeg er opptatt av å formidle det som er vanskelig å kommunisere med ord alene. Tema som sammensatte følelser og ambivalens opptar meg, og jeg elsker å arbeide med farger.

Om bidraget:

Bidraget mitt er tre arbeid fra en serie som avbilder stille steder. Stedene vi beveger oss gjennom på vei til andre steder fascinerer meg. Det er lett å glemme disse mellomrommene. Ved å avbilde dem håper jeg at jeg kan gi dem en vekt som gjør det verdt å dvele litt ved.

Alle arbeidene er lagd digitalt i Procreate på Ipad og i Photoshop. Jeg legger ved en variant med hvit kant og en uten, og en mockup av alle tre samlet som plakater.

Stillesteder3_ramme_hus.jpg
Stillesteder2_ramme_trapp.jpg
Stillesteder1_ramme_tre.jpg
Ansa Juvenarte Forsidebilde-Linkedin_edited.jpg
bottom of page