top of page

HENRIK NORDAHL

Master Fine Arts

Parsons School of Design

6 - PORTRETT Henrik Nordahl.jpg

Om bidraget

Prosjektet jeg søker med har sitt utspring fra undersøkelser jeg jobbet med under masteren min i New York og tar utgangspunkt i en eske med papirruller jeg fant i en container. Papirrullene brukes konvensjonelt i konstruksjon som skjøt for gipsvegger. Deres utseende er i utgangspunktet intetsigende - helt vanlige ruller med hvitt papir som enkeltvis ikke ville tiltrukket min oppmerksomhet, men slik jeg fant dem samlet i flertall inviterte de til forestillinger om sammenstilling og konstruksjon. Jeg eksperimenterte meg frem til en metode for å gi form til rullene ved å trekke ut midten som et teleskop. Jeg ble fascinert av hvordan dette fullstendig endret rullens utseende og lignet mer noe man ville funnet i naturen: et horn, en konkylie, et frø eller en spire av et slag. Formen var gjenkjennbar, men likevel tvetydig.


Teknikkene og behandlingsmetodene jeg har brukt til å utforme skulpturene er et resultat av hva jeg anser som et samarbeid med materialet. I håndteringen av papirrullene prøver jeg å ‘lytte’ til materialet og dens responsivitet til ulike forhold jeg utsetter det for. I starten eksperimenterte jeg med måter å farge papiret på med ulike fargepigmenter, men dette føltes påtvunget og “unaturlig”. Hvordan kunne jeg endre utseende på papiret basert på dens iboende egenskaper? Jeg brukte en vinkelsliper til å kutte i rullene mens de var sammenrullet for å se hva som ville skje når jeg trakk dem ut. Dette gav dem et helt nytt utseende, som et slangeskinn. Jeg lot samtidig merke til at der jeg hadde kuttet hadde papiret blitt svidd. Dette ledet meg til å bruke en gassbrenner til å ‘farge’ rullene. Jeg fortsatte å utvikle disse teknikkene til et formspråk som henter inspirasjon fra strukturer man finner i naturen: konseptet av å repetere én form i ulike konstellasjoner med avvik som generer en organisk arkitektur, på lik linje med de mest fundamentale byggesteinene i universet: atomer.


Skulpturene er et forsøk på å viske ut grensene mellom forhistoriske systemer og moderne form. Et visuelt tidsregister som samtidig er fortid, nåtid og fremtid, og tilbyr et skeivt blikk på vårt forhold til naturen. Min fascinasjon for materialer har ledet meg til å utforske konsepter rundt "livlighet" i materialer. Jeg undersøker de tingene som blir forkastet som resultat av vårt materielle forbruk, og stiller spørsmål ved om deres historier og “minner” er innebygd i selve deres materialitet. Jeg gjenbruker og rekontekstualiserer materialene med en tilnærming til filosofiske spørsmål om menneskets tilstand og vårt forhold til naturen. Hvilke historiske narrativer har spilt en rolle for å sette naturen/det "ville" opp mot sivilisasjon/det "sofistikerte"?

Foto: Martin Seck

Screenshot 2024-02-07 at 20.38.26.png

“Frequencies” 2023. 274 x 30 cm
brent papir tape, kobber beslag, spar uretan lakk, sement, pvc rør og metallrør.

Screenshot 2024-02-07 at 20.39.52.png

“Gjallarhorn” 2023. 170 x 85 x 109 cm papirtape, aluminium beslag, spar uretan lakk.

Screenshot 2024-02-07 at 20.38.47.png

“Frequencies” (detalj#1) 2023. 274 x 30 cm
brent papir tape, kobber beslag, spar uretan lakk, sement, pvc rør og metallrør, isoleringsskum.

Screenshot 2024-02-07 at 20.39.00.png

“Frequencies” (detalj#2) 2023. 274 x 30 cm
brent papir tape, kobber beslag, spar uretan lakk, sement, pvc rør og metallrør, isoleringsskum.

Screenshot 2024-02-07 at 20.39.38.png

“Vessel”2023.50x50x365cm
brent papir tape, kobber beslag, spar uretan lakk, pvc rør og metallrør, isoleringsskum.

Supporting Art Students.png
bottom of page