top of page

INGEBORG KOLSTAD

Dans/koreografi

Bachelor of Dance, Marymount Manhattan College, New York, USA

Blob oransje.png

Om kunstneren

Jeg heter Ingeborg og er 21 år gammel. Etter tre år på danselinjen ved Edvard Munch Videregående Skole i Oslo søkte jeg meg inn på utdanning i New York. Jeg begynner nå på mitt tredje år på en Bachelor i dans ved Marymount Manhattan College i New York City. Gjennom over to år som kunststudent på andre siden av verden har jeg lært mye om meg selv og min tilnærming til dans.

Om bidraget

Bidraget mitt heter «Walking on Walls». Verket utforsker følelser knyttet til det å være kunststudent i utlandet. Vi befinner oss i en stor bøtte bestående av krevende studier, annerledes kultur, et ønske om finne en stemme og ikke minst et ønske om anerkjennelse. Opp i alt dette er det lett å miste retning og gå på veggen.

Underveis i prosessen har jeg lekt med ulike teksturer fra omgivelsene vist på video og brukt dem som utgangspunkt til bevegelses-kvalitetene. Valget av inspirasjon kom fra en påminnelse om å være til stede i nuet - noe som kan hjelpe en å finne retningen igjen.

Musikk: «The Homeless Wanderer» av Tsegue-Maryam Guebrou.

Ingeborg Kolstad: Walking on Walls

bottom of page