top of page

INGEBORG KOLSTAD

Dans/koreografi

Bachelor of Dance, Marymount Manhattan College, New York, USA

Ansa Juvenarte Blobb4.png

Om:

Jeg heter Ingeborg og er 21 år gammel. Etter tre år på danselinjen ved Edvard Munch Videregående Skole i Oslo søkte jeg meg inn på utdanning i New York. Jeg begynner nå på mitt tredje år på en Bachelor i dans ved Marymount Manhattan College i New York City. Gjennom over to år som kunststudent på andre siden av verden har jeg lært mye om meg selv og min tilnærming til dans.

Om bidraget:

Bidraget mitt heter «Walking on Walls». Verket utforsker følelser knyttet til det å være kunststudent i utlandet. Vi befinner oss i en stor bøtte bestående av krevende studier, annerledes kultur, et ønske om finne en stemme og ikke minst et ønske om anerkjennelse. Opp i alt dette er det lett å miste retning og gå på veggen.

Underveis i prosessen har jeg lekt med ulike teksturer fra omgivelsene vist på video og brukt dem som utgangspunkt til bevegelses-kvalitetene. Valget av inspirasjon kom fra en påminnelse om å være til stede i nuet - noe som kan hjelpe en å finne retningen igjen.

Musikk: «The Homeless Wanderer» av Tsegue-Maryam Guebrou.

Ingeborg Kolstad: Walking on Walls

Ansa Juvenarte Forsidebilde-Linkedin_edited.jpg
bottom of page