top of page

KARSTEN KROGH-HANSEN

Fine arts, Painting 

Royal Academy of Fine Arts, Antwerpen, Belgia

15 - PORTRETT Karsten Krogh-Hansen.jpeg

Om kunstneren

Karsten Krogh-Hansen (født 1997) er på sitt bachelor år i billedkunst, med spesialisering i maleri, på kunstakademiet i Antwerpen. Karsten arbeider i hovedsak med formale problemstillinger innenfor maleriets medium. Med en interesse og utdannelse som underbygger maleriets tradisjon, utforsker han nye muligheter for hvordan et maleri kan bli skapt, og med hva slags materiell som blir brukt. Med et dynamisk formspråk, som utfordrer grensen mellom figurativt og abstraksjon, gjør motivene seg gjenkjennelige for tilskueren, som en kognitiv følelse som ligger latent hos observatøren.

Om bidraget

«Etterklang» er en serie med 10 landskapsmalerier, utført med distemper på glassfiberduk. Ved å blande maling selv, med pigment og harelim, som er en teknikk oppfunnet ca. 2000 år f.Kr. Malt på en mørk og matt glassfiberduk som er et nytt syntetisk materiell, brukt for å isolere tak, er det søkt etter å skape en ny og særegen relasjon mellom lerret og maling, og mellom nytt og gammelt. Det mørke som skildrer skog i bildene er ikke dekket av maling, det er altså duken som viser seg frem, ved å male alt rundt. Slik legges det vekt på maleriets materiell, som et objekt, istedenfor en ren fremstilling av et bilde. Motivene speiler seg, fra himmel til hav, og fører synet sakte inn mot den mørke skogen i horisonten.


8 av 10 verk: 20cm x 25cm, med distemper på mørk glassfiberduk.

2 av 10 verk: 30cm x 35cm, med distemper på mørk glassfiberduk.

Foto: KK-H

Screenshot 2024-02-07 at 22.07.51.png
Screenshot 2024-02-07 at 22.08.27.png
Screenshot 2024-02-07 at 22.08.40.png
Supporting Art Students.png
bottom of page