top of page

MADELEN ISA LINDGREN

9 - Madelen Isa Lindgren.png

Erasmus+ og traneeship i Berlin

Om kunstneren

Jeg er masterstudent ved kunstakademiet i Bergen, med et utvekslingsopphold i Berlin. I min praksis arbeider jeg med skulptur og historiefortelling hvor jeg undersøker de transformative egenskapene til metall og glass, og deres alkymiske reaksjon på ild gjennom glassblåsing og smedteknikker. Jeg er interessert i de flyktige sekvensene i prosessen og hvordan materialet gjennomgår en metamorfose som er med på og endre deres fysiske utseende gjennom tekstur og form. De historiske tilknytningene til metall og glass forbinder mitt arbeid med forsvar og beskyttelse hvor jeg tar i bruk materialets evne til å tjene som skjold, rustning, beholdere og strukturelle elementer. Selv om de materielle formålene har inntatt nye roller i samfunnet, transformert fra bokstavelige forsvar til metaforiske barrierer, forblir de stående som agenter for det materielle og immaterielle. I mitt arbeid aktiviserer jeg disse agentene som skulpturelle imitasjoner hvor jeg revurderer forholdet til tradisjon og tidens gang ved å flette dem sammen med aktuelle fortellinger om samtiden.

Om bidraget

I mitt pågående masterarbeid, abstract gardening undersøker jeg skulpturens rolle som historieforteller og arkiv. Jeg er interessert i hvordan form og materiale kan være budbringere for alternative perspektiver og sannheter knyttet til den visuelle verden. Arbeidet er inspirert av Johan Von Goethes referanser til det botaniske leksikon, og spesielt hans filosofi om “urplanten”, en ideell prototype som inneholder alle fortidens og fremtidens planter. En slags universal livsnerve som forbinder en total helhet. Arbeidet trekker paralleller til både religion og alkymi der det materielle møter det spirituelle gjennom riter og ulike prosesser. abstract gardening er et forsøk på å bevare det sakrale i naturen ved å utstyre det med et menneskelig forsvar. Kombinasjonen av form og materiale referer til de iboende forsvarsmekanismene i naturen og det voksende behovet for tilflukt i en verden med voksende aggresjon og usikkerhet. Arbeidet utforsker hvordan det gjenkjennelige kan oppleves fremmed og uroen som oppstår i møte med nye imitasjoner av virkeligheten.

abstract gardening (2023)

Screenshot 2024-02-07 at 00.10.17.png
Screenshot 2024-02-07 at 00.10.50.png
Screenshot 2024-02-07 at 00.11.20.png
Supporting Art Students.png
bottom of page