top of page

OLLIE HERMANSSON

Erasmus+ traineeship hos kunstner Carola Dertning, Wien

5 - Ollie Hermansson.jpg

Om kunstneren

Jeg er en performancekunstner utdannet i 2023 med en MFA fra Kunstakademiet på Kunsthøgskolen i Oslo og på nåværende tidspunkt gjennomfører jeg et Erasmus+-internship i Wien. I praksisen min smelter livet og verkene gjerne sammen, og det er en stor drivkraft for meg å skape rom for queere fortellinger. Verkene mine uttrykkes gjennom kropp, tekst, tegning og taktile gester, og ofte inkluderes publikum.

Om bidraget

2022 laget jeg denne performance «How to be a straight line (Stand-Up Edition)» som egentlig skulle være en stand-up forestilling med utgangspunkt i spørsmålet mitt «How to be a straight line». Performancen utviklet seg til at jeg valgte et nytt navn til meg selv i samarbeide med publikum. Verket blev laget i forbindelse med et utvekslingsopphold på Akademie der bildenden Künste Wien og blev starten på min egen kjønnstransisjon-reise – både i og utenfor kunsten.


«How to be a straight line» er et prosjekt og en serie av verker, som jeg har jobbet med i de siste to årene. Prosjektet startet da jeg jobbet som assistent for Sol LeWitts «Wall Drawing #839» på Nasjonalmuseet i Oslo i 2021. I løpet av den tiden drømte jeg om arbeidet med å installere veggtegningen, og en natt drømte jeg at jeg var en linje på veggen – som prøvde å holde seg så rett som mulig. Gjennom ulike performancer forsøkte jeg å gjenskape opplevelsen av å være en rett linje, men underveis som jeg jobbet med prosjektet, tok det hele en vending. «How to be a straight line» ble min egen comingout-historie som ikke-binær transperson. Performancen «How to be a straight line (Stand-Up Edition)» ble vist på en performancekveld av Raw Matters i Brunnenpassage, Wien. Varighet: 21 minutter.


Credit:
Performance og idé: Ollie H
ermansson, 
Denim Suit: ncore,
Videoopptak: Julischka/Raw Matters

Foto: I DO ART Agency

Supporting Art Students.png
bottom of page