top of page

SANNA SØNSTEBØ

Bachelor i kunst

Leeds Arts University, Leeds UK

Blob Rosa.png

Om kunstneren

Jeg heter Sanna og er en 23 år gammel kunstner fra Oslo. Jeg ble ferdig med min bachelor i kunst ved Leeds Arts University i 2021, og laget året etter dette bidraget til Juvenarte 2023. Det er en video som går gjennom min gjenforening med mitt første kamera, og her drar jeg frem spørsmål om forvirring, tid og minne.

Jeg er en konseptkunstner som betyr at ideen står i sentrum, uavhengig av hvilket medium verket er i. I tillegg til det som jeg har sendt inn har jeg tidligere tegnet på et ark til det har forsvunnet, laget et teppe som materialiserer folks oppfattelse av tid, og lagt ned mynter på gaten for å oppfordre til fremtidige sjanse-øyeblikk for tilfeldige forbipasserende. Sentrale temaer i mine verk er språk, mening, og en fascinasjon for hvordan vi forstår hverdagen vår; Ofte ser vi bort ifra den funksjonen hverdagen har for vår oppfattelse av verden, dette ønsker jeg å rette folks oppmerksomhet mot. Jeg inspireres avPlatons Hule, Jurij Lotmans Kultursemiotikk, og Marshall McLuhans The Medium is the Message. Fra dette setter jeg spørsmål ved hvordan de dagligdagse tingene rundt oss er med på å forme det grunnleggende rammeverket som vi ser den større verden gjennom.

Om bidraget

I videoen Det blå Kameraet (2022) går jeg gjennom noen av tankene jeg har rundt mitt første kamera som jeg fant tilbake til i sommeren 2022. Hele videoen er filmet med kameraet, som naturlig har et et 3:4 format og en gjennomgående piping som er distinkt for dens levetid. Jeg er spesielt interessert i hvilken effekt tiden har på et objekt som ikke har blitt brukt på 14 år. 

Jeg lurer også på om den har en oppfattelse av en forandret verden, både i en filmet konfrontasjon med 2022, men også med en konfrontasjon mot dens eget materiale som har blitt slettet fra dens minne. Hva står igjen når den ikke har noe personlig å holde fast ved? Om jeg har mulighet til å endre datoen dens ved ett taste trykk of fjerne både dens energi og minne i løpet av sekunder, kan den ha noen form for autonomi i det hele tatt?

Etter at jeg fant tilbake til mitt første kamera har jeg også oppdaget en mengde spørsmål jeg grubler på. Jeg lurer på om det merker tid på samme måte som jeg gjør, om kjenner meg igjen og om den er forvirret over denne 14 år perioden som den har gått glipp av. Bidraget mitt til Juvenarte 2022 er denne videoen og alle spørsmålene den stiller.

Sanna Sønstebø: Det blå kameraet (2022)

bottom of page